Раҳбарият

Латипов Шаҳобиддин Ўктамович
 • 2019 йил 18 сентябрдан:
 • «Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамияти
 • Бош директори
 •  
 •  
 • Туғилган йили:                                                              Туғилган жойи:
 •  1.06.1982 йил                                                                   Бухоро вилояти, Шофиркон туман.
 •  
 • Миллати:                                                                        Партиявийлиги:
 • ўзбек                                                                                 ЎзЛИДеП аъзоси
 •  
 • Маълумоти:                                                                   Тамомлаган:
 • олий                                                                                  2006 й. Тошкент тўқимачилик ва енгил 
 •                                                                                           саноат  институти.
 •  
 • Маълумоти буйича мутахассислиги:                        муҳандис-технолог
 •  
 • Илмий даражаси:                                                          Илмий унвони:
 • эга эмас                                                                            эга эмас
 •  
 • Қайси чет тилларини билади:                               Ҳарбий (махсус) унвони:
 • рус, тожик тиллари.                                                 йўқ
 •  
 • Давлат мукофоти билан тақдирланганми:
 • тақдирланмаган
 •  
 • Халқ депутатлари, республика, вилоят, туман Кенгаши депутатими ёки бошқа  сайланадиган органларнинг аъзоларими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)
 • йўқ

1999-2006  йй.   -       Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти талабаси

2006-2008  йй.   -      “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти таъмирлаш-механика

                                     устахона  таъмирловчиси

 1. -12.2008  йй- “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош механиги                                        

2008-2009  йй.   -      “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти Ремонт-механика

                                      устахонаси бошлиғи

2009-2010  йй.   -       “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти Техник назорат бўлими

                                      чигит бўйича таҳлилчиси

2010-2012  йй    -       “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош механиги

2012-2013  йй    -      “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти таъмирлаш-механика

                                     устахона  таъмирловчиси

2013-2016  йй   -        “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош механиги

2016-2017  йй    -        “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти тайёр маҳсулотларни 

                                    етказиб беришни ташкил этиш ва логистика бўлими бошлиғи                                   

2017-2018  йй   -        “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти тайёр маҳсулотларни 

                                    етказиб беришни ташкил этиш ва логистика бўлими товаршуноси (чигит

                                    бўйича)                                   

2018-2019   йй   -        “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти ишлаб чиқариш бўйича

                                     директори-бош мухандис

2019  й.  ҳ. в.    -        “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори

 

 

 

“Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамият раисининг лавозим

Й ў р и қ н о м а с и

 

                                                           1. Умумий коидалар

 

 1. “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамият раисининг жамият коллегиал ижро этувчи органининг  яккабошлик асосида иш кўрувчи ижро этувчи органи рахбари лавозими бўлиб, у  “Ўзбекистон Республикасининг  амалдаги Қонун ҳужжатлари, меъёрий хужжатлар (Низомлар, Уставлар, Ички меҳнат тартиби қоидалари)га  мувофиқ    барча бошкариш вазифаларини амалга оширади, жамиятнинг  ишлаб чиқариш, молиявий, иқтисодий  ва  ижтимоий фаолиятига раҳбарлик қилади.
 2. раҳбарлик вазифаларида  ишлаган   иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган, олий маълумотли, ташкилотчилик қобилиятига эга бўлган,   иш юритиш услублари  ва раҳбарлик принциплари бўйича юқори малакага эга бўлган, бозор иқтисодиёти қонунларини яхши биладиган, билими ва иш тажрибаси бугунги кун талабларига жавоб берадиган  раҳбар ходимлардан тайинланади.
 3. тавсияномаси билан  “Шофиркон пахта тозалаш” очиқ акциядорлик  кузатув кенгаши томонидан тайинланади ва акциядорларнинг умумий йигилишида 1 йиллик муддатга сайланиб тасдикланади. Жамият раиси томонидан 3 кишидан иборат бошкарув органи ташкил килинади.
 4. «Ўзпахтасаноат» уюшмасига, “Бухоропахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” очиқ акциядорлик жамиятига, Бухоро вилояти ҳокимлигига (махаллий ҳокимлик органлари ваколати доирасида), акциядорлар умумий йиғилиши қарорларига бўйсунади.  жамият раисига жамиятда ишловчи барча ходимлар бўйсунади.
 5. фаолиятини акциядорлик жамиятларига дахлдор Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, Меҳнат Кодекси, Вазирлар Маҳкамаси Қарорлари,  “Ўзпахтасаноат”  уюшмаси “Бухоропахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” очиқ акциядорлик жамити Низоми ва бўйруқлари, жамият акциядорлари умумий йиғилишлари  қарорлари, жамият жамоа шартномаси, ички меҳнат тартиб-қоидалари  ва  бошқа  меъёрий  ҳужжатлар   асосида юритади.
 6. ёки бошқа сабабларга кўра ишда бўлмаган ҳолларда  унинг вазифаларини бажариш жамият раисининг биринчи ўринбосарига юклатилади.  

 

 1. таъминлаш, юқори ташкилотлар билан жамият орасидаги муносабатларни мувофиқлаштириш.
 2. кенгашига йиллик бизнес режаларининг бажарилишининг бориши тўғрисида  чораклик ҳисоботларни, шунингдек, ўз ваколатига  тегишли бўлган ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотларни белгиланган муддатларда тақдим этиш.  
 3. баркарор ишлаб чиқариш фаолиятини ташкил қилиб, жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган,  рақобатбардош, харидоргир юқори сифатли пахта маҳсулотлари ишлаб чиқарилишини таъминлаш. Ишлаб чиқариш топшириқларининг мунтазам равишда бажарилиб боришини ташкил қилиш, жамиятнинг иқтисодий манфаатдорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар белгилаш,  уларнинг  бажарилишини  ташкил ва назорат қилиш.
 4. ишлаб чиқишга раҳбарлик қилиш, тасдиқлаш,   бажарилишини ташкил ва назорат қилиш.
 5. ва иқтисодий-молиявий  ҳисоботларнинг тегишли давлат органларига ва бошқа ташкилотларга  белгиланган муддатларда тақдим этилишини назорат қилиш.
 6. доимий равишда  янгилаб бориш,  замонавий  дастгохлар, ускуналар ва техника воситалари олиш мақсадида чет эл инвестицияларини жалб қилиб, жамиятнинг ишлаб чиқариш  имкониятларини ошириш.
 7. қабул қилиш,  ундан  сифатли  уруғлик чигит тайёрлаш ва хўжаликларга сифатли селекцион навлар етказиб бериш  ишларига бевосита раҳбарлик килиш.  Уруғлик чигит навларини етиштириш ва тайёрлашда  республика  ҳамда вилоят   пахтачилик олимлари билан ҳамкорлик қилиш.
 8. мунтазам равишда капитал ва жорий таъмирлаб туриш.
 9. орасидаги иқтисодий-молиявий муносабатларни назорат қилиш,  ҳисоб-китобларнинг Жамғармага ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш ҳамда тушган маблағлардан  мақсадли  фойдаланилишини ташкил ва назорат қилиш.
 10. Давлат эхтиёжлари учун  харид қилинадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳисоб-китоб жамғармаси томонидан ажратиладиган маблағлардан мақсадли фойдаланилишини таъминлаш, контрактация шартномаларига мувофиқ  пахта етиштирувчи хўжаликларга аванс  бериш ва улар билан узил кесил ҳисоб-китоб қилинилишини  ташкил қилиш.
 11. бошқа хўжалик юритувчи субъектлар билан контрактлар, шартномалар ва битимлар тузиш, жамият номидан бу шартнома-контрактларни имзолаш, бажарилишини ташкил қилиш ва назорат қилиш.
 12. пахта маҳсулотларининг экспортга ва республика истеъмолчиларига жўнатилишини ташкил қилиш ва назорат қилиш.
 13. кадрларни танлаш, тарбиялаш ва  жой-жойига қўйиш,  уларга ўқишлари,  малакаси ва билим савиясини оширишлари  учун  зарур  шарт-шароитлар яратиб берилишини ташкил қилиш.
 14. бажаришлари учун зарур бўлган барча шарт-шароитларнинг яратиб бериш, ишлаб чиқаришни  бошкаришда замонавий  усуллардан, айниқса,  компьютерлар ва  бошқа  электрон ҳисоблаш техникалари воситаларидан  фойдаланиш, жамиятда меҳнат муҳофазаси, ёнгин ва техника хавфсизлиги талабларига риоя этилиши устидан назорат ўрнатиш.
 15. меҳнатига ҳақ тўлаш  тизимини такомиллаштириш.  Мехнат қонунларига мувофиқ ходимлар  билан уларни ишга ёллаш бўйича шартномалар тузиш, ҳалол ва ташаббускорлик билан ишловчи жамият ходимларини моддий ва маънавий рағбатлантириш,  меҳнат интизомини ва ички меҳнат тартиб-қоидаларини бузган  ходимлар билан   белгиланган тартибда меҳнат шартномаларини бекор  қилиш.

 

 1. раисининг ҳуқуқлари

 

               Жамият  раиси  куйидаги  ҳуқуқларга  эга:

 

 1. раҳбарлик қилиш. Хизмат вазифаларини амалга ошириш учун барча ходимлар учун ижроси мажбурий бўлган буйруқлар чиқариш, кўрсатмалар бериш, йиғилишлар ўтказиш,  қарорлар қабул қилиш,  белгиланган топшириқларнинг  бажарилишини  назорат қилиш. 
 2. номидан, юкори - раҳбар муассасалар, бошқа хўжалик юритувчи субъектлар билан  муносабатда бўлиш.  
 3. тасдиқлаш, ходимларни ишга ёллаш  ва ишдан бўшатиш, жамият ходимлари  билан меҳнат шартномалари тузиш, меҳнат қонунларига мувофиқ ходимларни рағбатлантириш ва интизомий чора кўриш. Ходимларга ҳақ тўлаш формалари миқдор ва турларини, шунингдек,  бошқа даромадларини белгилаш.
 4. маваққат  ишчи гуруҳлари,  ижодкор меҳнат жамоалари тузиш, уларга қилган меҳнатларига мос  ҳақ тўлаш.
 5. иш фаолиятининг барча  турларини юритиш учун, шунингдек,   Ташқи иктисодий алоқалар вазирлигининг ташқи савдо компаниялари ва  мамлакат истеъмолчилари билан пахта маҳсулотини экспортга  ва ички бозорга етказиб бериш юзасидан шартномалар ва контрактлар тузиш, уларнинг  бажарилишини назорат қилиш.
 6. компаниялари ва корхоналари билан музокаралар олиб бориш ва ҳамкорлик қилиш. Жамият ходимларини  билим ва тажрибаларини оширишлари учун чет мамлакатларга   хизмат сафарларига юбориш, чет эллик фуқароларни  хизмат сафарига таклиф қилиш.
 7. давлат - солик органлари ва банклар билан муносабатларни, маблағлар ҳаракатини бошқариш ва назорат қилиш.     Зарур бўлган ҳолларда  шартномалар  асосида бирлашма корхоналарининг барқарор ишлашлари учун   банк  ва  товар кредитларидан фойдаланиш.
 8. ишлаб чикарилган маҳсулотларга, бажарилган ишларга, кўрсатилган  хизматларга,  марказлашган давлат баҳо ва таърифлари белгиланмаган холларда,  уларни белгилаш, лозим  бўлса, имтиёзли таърифлар киритиш.   

 

 1. раисининг  жавобгарлиги

 

                Жамият  раиси  қуйидагиларга  жавоб  беради:            

 

               - Жамиятда Ўзбекистон Республикаси Қонунларига амал килиниши, “Ўзпахтасаноат” уюшмаси ва “Бухоропахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” ОАЖ Низомларида белгиланган қоида ва вазифаларнинг   бажарилишига;

- “Ўзпахтасаноат” уюшмаси, “Бухоропахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” ОАЖ юқори ташкилот ва муассасалар бўйруқ ва топширикларининг, жамият акциядорлари умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорларининг  бажарилиши  таъминланишига;

- Жамиятнинг барқарор ишлаши, ишлаб чиқариш топшириқларининг мунтазам равишда бажарилиши, жаҳон бозорлари талабларига жавоб берадиган, рақобатбардош, харидоргир юқори сифатли пахта маҳсулотлари ишлаб чиқарилишига;

- Жамият раиси  лавозим  вазифаларини бажаришда  барча ишларнинг жамият  манфаатларига  асосланиб ташкил этилишига;

- Жамиятга қарашли  асосий фондлар, айланма пул маблағлари ва  мол-мулкка эгаликнинг  тўғри юритилишига;

 

 

 

- Жамият манфаатларига зарар етказилган такдирда, айбли ҳаракатлари (ёки ҳаракатсизлиги) билан етказилган зарар учун  (Ўзбекистон Республикаси Мехнат Кодексида ва бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда)    

-  Давлат,  статистика, солиқ ва бошқа  ташкилотларга жамият фаолияти тўғрисида мажбурий ҳисоботларнинг белгиланган муддатларда топширилишига;

- Жамиятнинг ишлаб чиқариш  фаолияти бўйича давлатга Қонунда белгиланган тартибда  ва муддатларда  солиқ ва тўловларнинг амалга  оширилишига;  

- Жамият фаолиятини юритиш билан боғлиқ бўлган махфий ахборотларни  ошкор  этмасликка;

-  Жамиятда  меҳнат ва ижро интизомига риоя этилишига; 

-  Ўзига бўйсунувчи   инженер-техник ва ишчи-ходимларга номақбул муносабатда бўлмасликка  жавобгардир.  

 

              5. Лавозим йўриқномаси қўйидаги ҳужжатга асосан тузилди:

 

 1. Ўзбекистон Республикасининг Мехнат Кодекси;
 2. “Шофиркон пахта тозалаш” очиқ акциядорлик жамиятининг Низоми;
 3. “Шофиркон пахта тозалаш” очиқ акциядорлик жамиятининг ички меҳнат тартиб-қоидалари.

 

 


Қобилов Амин Сафарович

"Шофиркон пахта тозалаш" АЖ Молиявий масалалар бўйича 

Директор бош мухосиб

Туғилган йили:   04.08.1972 йил                                          

Туғилган жойи: Бухоро вилояти, Шофиркон тумани  

Миллати:   ўзбек                                                                      

Партиявийлиги:  партиясиз                                                                     

Маълумоти:     олий                                                    

Маълумоти бўйича мутахассислиги: муҳандис-иқтисодчи

Илмий даражаси:  эга эмас

Илмий унвони: эга эмас                                                                                                  

Қайси четтилларини билади рус тили

Давлат мукофоти билан тақдирланганми (қанақа): тақдирланмаган

Халқ депутатлари,  республика,  вилоят, туман Кенгаши депутатими

ёки бошқа сайланадиган органларнинг аъзоларими (тўлиқ курсатилиши лозим) йўқ

2015 йил 2 сентябрдан: "Шофиркон пахта тозалаш" АЖ Молиявий масалалар

бўйича Директор бош мухосиб

 

1992-1996 йй  -    “Шофиркон пахта тозалаш” заводи Завод олди пахта қабул қилиш маскани

                              ишчиси

1996-1998 йй  -    “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти 4-ишлаб чиқариш

                              бригадаси той тикувчиси

1998-2008 йй  -    “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти материал ҳисобчиси   

2008-2015 йй. -    “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош мухосиби 

2015  й. -  ҳ.в.      “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти Молиявий масалалар бўйича 

                               директор бош мухосиб

«Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамияти молиявий масалалар бўйича директори бош бухгалтернинг

                                         Л а в о з и м   й ў р и к н о м а с и

 

                                                     1. Умумий қоидалар

 

 1. «Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамияти молиявий масалалар бўйича директори - бош бухгалтери лавозимига:  олий  маълумотли мутахассис ва рахбарлик мансабларидаги молия-бухгалтерлик стажи 5 йилдан  кам булмаган, билими ва  иш тажрибаси бугунги кун талабларига жавоб берадиган ходимлар тайинланади.
 2. буйсунади ва унинг рахбарлигида ишлайди.
 3. куйидагиларни билиши лозим:юкори ташкилотларнинг карорларини, фармойишларини, буйрукларини, молия ва назорат тафтиш органларининг бухгалтерлик хисоби ва хисоботларини тузишни ташкил этиш буйича, шунингдек корхонанинг хужалик- молия фаолиятига тегишли услубий, меъёрий ва бошка йул-йурик курсатувчи материалларни, корхонанинг ички тузилишин ва унинг ривожланиш истикболларини, пахта тозалаш саноати технологиясининг асосларини, бухгалтерлик хисобини ташкил этиш буйича низомлар ва йул йурикларни, уни олиб бориш қоидаларини, хисоб-китоб олиб бориш участкалари буйича операцияларни расмийлаштириш ва ҳужжатлар айланишини ташкил этиш тартибини, молиявий карзларни узиш шакллари ва тартибини, хужалик молия фаолиятини иқтисодий жихатдан тахлил килиш усулларини, хужаликнинг ички резервларини аниклашни, дебиторлардан ва кредиторлардан пулмаблагларини кабул килиб олиш, кирим графасига ёзиб куйиш саклаш ва сарфлаш тартибини, бухгалтерлик балансларидаги камомадни, дебиторлик карзларини ва бошка фойдасиз харажатларни чикариб ташлаш тартибини, пул маблагларини, товар-моддий бойликларни, хисоб-китобларни ва тулов мажбуриятларини инвентаризациядан утказиш қоидаларини, бухгалтерлик баланслари ва хисоботларини тузиш тартибини, текширувларни утказиш ва ҳужжатлар буйича тафтишлар утказиш қоидаларини, хужалик хисобини ташкил этишни хисоблаш техникаси воситаларини, меҳнат мухофазаси, техника хавфсизлиги, ишлаб чикариш санитарияси ва ёнгинга Карши химоя қоидалари ва нормаларини.

 

                        2. Жамият бош бухгалтерининг  вазифалари

 

         Жамият бош бухгалтерининг вазифалари куйидагилардан иборат:        

 1. таъминлашни,олинган карзлар буйича банкларга белгиланган муддатларда  карзларни узишни, иқтисодий рагбатлантириш жамгармаси ва бошка жамгармалар захираларга маблаг ажратишни ташкил килишнии.
 2. чораларини кураш, пул маблагларининг ва товар моддий бойликларнинг кам чикиши ва угирланганлиги тугрисидаги материалларини расмийлаштириш, зарур булган холларда материалларни назорат органларига оширишни назорат килиш, штат, молия ва касса интизоми, маъмурий-хужалик ва бошка харажатлар сметаларининг, бухгалтерлик балансларидан кам чикишларни ,дебиторлик карзларини ва бошка фойдасиз сарфларнинг хисобдан чикарилиши қонунийлигини, бухгалтерлик ҳужжатларининг бут сакланиб колганини, уларни белгиланган тартибда расмийлаштирилганини ва архивга топширилишини катъий амалга ошириш ишларини таъминлаш.

   

          3. Жамият бош бухгалтерининг   хукуклари:

 

               Жамият  бош бухгалтери куйидаги  хукукларга  эга:

 

 1. фаолиятни бошкариш.

 

      4. Жамият бош бухгалтерининг жавобгарлиги

 

                Жамият  бош бухгалтери куйидагиларга  жавоб  беради:       

 

               4.1. «Бухоро минтақавий пахта терминали ИЧТК» масъулияти чекланган жамияти ва «Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамияти юкори ташкилот ва муассасалар буйрук ва топшириклари,  карорларини  бажарилишига; 

 1. 2.Юкори ташкилотларга хисоботларни белгиланган муддатларда топширилишига;
 2. 3. Жамиятда  меҳнат ва ижро интизомига риоя этилишига; 

            4.4. Пуллар кам чикиши, пул маблагларини, товар-моддий бойликларини ноқонуний сарфланишига .  

 1. бўлим хисобчиларига ва ишчи-ходимларга номакбул муносабатда бўлмасликка  жавобгардир.  

             

 

              5. Лавозим йўрикномаси кўйидаги ҳужжатга асосан тузилди:

 

    «Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамиятининг Низомлари;

 1. меҳнат  тартиб-

     қоидалари.

 

 

 

 

 


Самадов Лазиз Яхёевич

                                 Самадов Лазиз Яхёевич

 

 2020 йил 28сентябрдан:

 “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти

 ишлаб чиқариш бўйича директор- бош мухандис.

 

Туғилган йили:                                                          Туғилган жойи:

 1. Бухоро вилояти, Шофиркон тумани.

 

Миллати:                                                                     Партиявийлиги:

ўзбек                                                                              партиясиз

 

Маълумоти:                                                                 Тамомлаган:

олий                                                                               2009 й. Бухорозиқ-овқат ва енгил саноат       

                                                                                        технология институти

 

Маълумоти буйича мутахассислиги:                      мухандис-технолог

 

Илмий даражаси:                                                        Илмий унвони:

эга эмас                                                                           эга эмас

 

Қайси чет тилларини билади:                               Ҳарбий (махсус) унвони:

Рус, тожик тиллари.                                                 йўқ

 

Давлат мукофоти билан тақдирланганми (қанақа):

тақдирланмаган

 

Халқ депутатлари, республика, вилоят, туман Кенгаши депутатими ёки бошқа  сайланадиган органларнинг аъзоларими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)

йўқ

М Е Ҳ Н А Т    Ф А О Л И Я Т И

 

 

2005-2009 йй.    -        Бухоро озиқ-овқат ва енгил саноат технология институти талабаси

2009-2010 йй.    -       Шофиркон туман «Феруз яхёбек ўғли» фермер хўжалиги ишчиси

2010-2011йй.   -       “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти Таъмирлаш -

                                     механика устахона механик таъмирловчиси

2011-2014 йй    -       “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти Техник назорат  

                                     бўлими таҳлилхона мудири.

2014-2018 йй    -        Қоровулбозор нефтни қайта ишлаш заводида мутахассис.

2018-2020 йй.  -       “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош механиги

2020  й.  ҳ.  в.   -       “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти ишлаб чиқариш бўйича 

                                  директор-бош мухандис

 

«Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандисининг

 

Л а в о з и м     й у р и к н о м а с и

 

 1. КОИДАЛАР

 

            1.1. «Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамияти ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандиси лавозимига иш  стажи 5 йилдан кам булмаган, олий маълумотли, ишлаб чикаришга технологик жараёнларни комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш воситаларини жорий этишни, куп мехнат талаб килмайдиган нормативларни ва хом аше хамда материаллар сарфлаш меъёрларини ишлаб чикишни ташкил килишни тушунадиган билими ва иш тажрибаси бугунги  кун талабларига жавоб берадиган ходимлар тайинланади.

            1.2. Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандиси лавозимига жамият бош директори буйруги билан  ишга тайинланади ва ишдан бушатилади. У бевосита жамият бош директорига буйсунади ва жамият бош диреткорининг биринчи уринбосари хисобланади.

 1. Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандиси куйидагиларни билиши лозим: Республика пахта тозалаш  саноати тармогидаги иктисодий ва ижтимоий ривожланишнинг асосий йуналишларини белгиловчи  хукумат карорларини, корхона фаолиятига тегишли юкори органларнинг карорларини, фармойишларни, буйрукларни ва бошка курсатма берувчи ва меърий материалларини, корхонанинг ривожланиш йуналишларини, ихтисослаштирилишини ва корхона тузилишининг узига хос хусусиятларини, тармокнинг ва корхонанинг техникавий, иктисодий ва ижтимоий жихатдан ривожланиш истикболларини, корхонанинг ишлаб чикариш кувватини, ишлаб чикариш технологиясини, хужалик шартномаларини тузиш ва бажариш тартибини, Узбекистон Республикасидаги ва чет эллардаги пахта тозалаш  саноати тармогидаги фан ва техника сохасидаги ютукларни, иктисодиётни хамда ишлаб чикаришни, мехнатни ва бошкаришни ташкил этишни, Узбекистон Республикасининг бозор муносабатлари ва конунлари асосларини, мехнат мухофазаси, техника хавфсизлиги, ишлаб чикариш санитарияси ва ёнгинга карши химоя коидалари ва нормаларини.

            1.4. Иш фаолиятида у Узбекистон Республикасининг Конунларига, Мехнат Кодексига, «Бухороагрокластер» МЧЖ Низомига, акционерлар умумий йигилишлари ва кузатув кенгаши карорларига жамиятнинг жамоа шартномасига, ички мехнат тартиб-коидаларига, ушбу йурикномага ва бошка меъёрий хужжатларга амал килади.

 

 1. Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандисининг вазифалари

 

            Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандисининг вазифалари куйидагилардан иборат:

            2.1. Хукумат томонидан илмий-техникавий тараккиёт ва ишлаб чикариш усишининг юкори суръатига эришиш учун куйилган вазифаларга мувофик ишлаб турган саноатни барча йуналишлари буйича такомиллаштириш, реконструкция килиш, техникавий жихатдан кайта куроллантириш комплекс дастурларини, уни ихтисослаштириш ва кооперация асосида бирлаштиришнинг техникавий сиёсатини, корхонанинг ривожланиш истикболларини ва амалга ошириш йулларини белгилаш,

 1. фойдаланишни таъминлаш.
 2. килиш режаларини, ишлаб чикаришнинг атроф мухитга зарарли таъсири олдини олиш буйича тадбирларни ишлаб чикишга, кулай ва хавфсиз мeхнaт шароитлари яратишга рахбарлик килиш.
 3. Хозирги замон фани ва техникаси ютуклари, патент тадкикотлари натижалари, шунингдек илгор тажриба асосида пахта  толасининг сифатини яхшилаш ишларини ташкил этиш.
 4. Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандисининг хукуклари

 

Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандиси куйидаги хукукларга эга:

            3.1. Бош диреткор томонидан утказиладиган йигилишларда катнашиш, уз ваколат доирасида куриладиган масалалар мухокамасида ва берилган курсатмаларининг ижро назорат килишида иштирок этиш.

            3.2. Жамиятда мехнат, ижро интизомини мустахкамлаш, уз ваколати доираси кадрларни танлаш, лавозимларга тайинлаш буйича рахбариятга таклифлар киритиш.

            3.3. Жамият бошкаруви раисига мехнат ва ижро интизомини бузган рахбар, инженер-техник ходимларга нисбатан интизомий жазо чорасини куллаш буйича таклифлар киритиш.

            3.4. Жамият рахбар, мухандис-техник ходимларидан узига юкланган лавозим вазифаларини бажаришда, ушбу лавозим йурикномада назарда тутилган хукуклардан фойдаланишда ёрдам сураш.

            3.5. Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандиси “Бухороагрокластер” МЧЖдан юборилган хужжатларнинг белгиланган муддатларда ижро этиш, бирлашмага такдим этилувчи хужжатларнинг сифатли ва хакконий тузиб топшириш.

 

 1. Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандиснинг жавобгарлиги

 

Ишлаб чиқариш бўйича директори-бош мухандис  куйидагилар буйича жавобгардир:

            4.1. Ишлаб чикаришга технологик жараёнларни комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш воситаларини жорий этишни, куп мeхнaт талаб килмайдиган нормативларни ва хом ашё хамда материаллар сарфлаш меъёрларини ишлаб чикишни ташкил килиш,

 1. карши химоя коидалари ва нормаларига, давлат техника назорати, санитария ва бошка органларнинг талабларига риоя килиш юзасидан нaзоpaт олиб бориш.
 2. курсатиш буйича ишларни мувофиклаштириш.

.

           

            1.Узбекистон Республикасининг Мехнат Кодекси;

            2. «Бухороагрокластер» МЯЖ Низоми;

            3. «Бухороагроклкастер» МЧЖ ички мехнат тартиб коидалари;

            4. «Шофиркон  пахта тозалаш» акциядорлик жамияти Низоми;

            6. «Шофиркон пахта тозалаш» акциядорлик жамияти  ички мехнат тартиб-коидалари.

 


Аъзамов Нозим Насимович

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

Аъзамов Нозим Насимович

 

2022 йил 10 сентябрдан

 Шофиркон пахта тозалашакциядорлик жамияти

Тайёрлов ва тайёр маҳсулотлар бўйича диреткор

                                                    

Туғилган йили:                                                              Туғилган жойи:

 1.      Бухоро вилояти, Шофиркон тумани

 

Миллати:                                                                        Партиявийлиги:

ўзбек                                                                                 Ўз ЛДП аъзоси

 

Маълумоти:                                                                   Тамомлаган:

олий                                                                                  2008 йил Тошкент тўқимачилик ва енгил 

                                                                                          саноат  институти. (кундузги)

                                                                                   

Маълумоти бўйича мутахассислиги:                        менежмент

 

Илмий даражаси:                                                          Илмий унвони:

эга эмас                                                                             эга эмас

 

Қайси чет тилларини билади:                               Ҳарбий  (махсус) унвони:

рус тили.                                                                   йўқ

 

Давлат мукофоти билан тақдирланганми:

тақдирланмаган

 

Халқ депутатлари,  республика,  вилоят, туман Кенгаши депутатими ёки бошқа       сайланадиган органларнинг аъзоларими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)

йўқ

 

 

М Е Ҳ Н А Т    Ф А О Л И Я Т И

 

 

2004-2008  йй.-   Тошкент тукимачилик ва енгил саноат институти талабаси

2008-2009  йй. -  “Шофиркон пахта тозалаш”  акциядорлик жамияти тайёр маҳсулот бўлими 

                               иқтисодчиси

2009-2015  йй  -  “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти тайёр маҳсулот бўлими

                               юкловчиси

2015-2019  йй  -  “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти тайёр маҳсулотларни етказиб

                              бериш ва лагистика бўлими иқтисодчиси                                                                     

2019-2022  йй.   -  “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти тайёр маҳсулотларва

                               лагистика бўлими бошлиғи 

2022 й. -  ҳ.в.   -  “Шофиркон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти тайёрлов ва тайёр маҳсулот 

                               бўйича директор 

 

 

«Шофиркон пахта тозалаш»

акциядорлик жамияти                            

ходимларни бошқариш хизмати бошлиғи:                                     У.Жумаев

 

Аъзамов Нозим Насимовичнинг яқин қариндошлари  ҳақида

 

М А Ъ Л У М О Т

Қариндош-                                                                лиги

Фамилияси ва исми

Туғилган  йили,

жойи

Иш жойи ва лавозими

Яшаш жойи

Отаси

Аъзамов Насим

1961 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

Қоровулбозор туманида электрик

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул қишлоғи

Онаси

Сатторова Мусаллам

1962 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

 

Уй бекаси

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул  қишлоғи

Укаси

Аъзамов Нодир Насимович

1987 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

 

Ишчи

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул  қишлоғи

Укаси

Аъзамов Намоз Насимович

1989 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

Шофиркон электр тармоқлари корхонасида

электрик

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул  қишлоғи

Турмуш ўртоғи

Раҳимова Саломат Ҳамидовна

1988 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

 

Уй бекаси

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул  қишлоғи

Қизи

Насимова Лайло

Нозимовна

2010 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

Шофиркон туман       28-сон ўртма мактаб ўқувчиси

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул  қишлоғи

Қизи

Насимова Кумуш Нозимовна

2012 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

Шофиркон туман       28-сон ўртма мактаб ўқувчиси

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул  қишлоғи

Қизи

Аъзамова Гўзал Нозимовна

2017 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

 

Уйда

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Мирзоқул  қишлоғи

Ўғли

Аъзамов Сардор Нозимович

2019 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

 

2019 йилда вафот этган

Қайнотаси

Раҳмонов Ҳамид

1958 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

Пенсияда (Шофиркон тумани Халқ банкида бошқарувчиси ўринбосари)

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Хоркаш қишлоғи

Қайнонаси

Бозорова Саодат

1958 йил,

Бухоро вилояти,

Шофиркон тумани

Пенсияда (банк ходими)

Бухоро вилояти, Шофиркон тумани,

Хоркаш қишлоғи